ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

Benvinguda


Benvingut/da a la web de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alcúdia,
esperam que trobeu informació d'interès relacionada amb les bones pràctiques medioambientals. Cada vegada és més important la conscienciació de la societat vers el respecte del medi ambient i, tot i que avui en dia la gent comença a canviar alguns dels seus hàbits, és necessari un canvi encara major.


La recuperació i senyalització dels camins de la muntanya, l’educació mediambiental, impulsar l’Agenda Local 21, organitzar jornades mediambientals, seguir fomentant els distintius ecoturístics i diferents campanyes de sensibilització, són els objectius de l’àrea de medi ambient.


Però, per fer tot això vos necessitam, i així, amb l’ajuda de tots aconseguirem una Alcúdia més sostenible