ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

DEFINICIÓ AL 21


L’objectiu de l’Agenda Local 21 (AL21) consisteix en diagnosticar la situació ambiental del Municipi i el seu entorn immediat, a partir de la recopilació de la informació sobre els factors ambientals que incideixen en aquell, definint i recomanant directrius per a millorar la seva qualitat ambiental i configurant un Pla d'Acció Ambiental que proposi i valori diferents paquets d’actuacions. És també una característica principal la participació de tota la societat en el procés de l’AL21.