ÀREA DE MEDI AMBIENT
Edifici Ca Ses Monges.
c/ Albellons, 2
Telèfon: 971 897 107
mediambient@alcudia.net

Enquesta de sostenibilitat del municipi d’Alcúdia

Des de l’Ajuntament, ens interessa molt conèixer l’opinió dels ciutadans sobre el nostre municipi. Ens podeu ajudar, contestant les diferents enquestes que aniran apareixent en aquesta secció. També ens podeu enviar els vostres suggeriments, utilitzant el apartat de suggeriments


Valora els següents aspectes del teu municipi:


L’estat del medi ambient en general

Molt bo

Bo

Dolent

La qualitat i preu de l’aigua potable

Molt bo

Bo

Dolent

La depuració i tractament de l’aigua

Molt bo

Bo

Dolent

La neteja urbana i la recollida dels residus

Molt bo

Bo

Dolent

El sistema de reciclatge de residus

Molt bo

Bo

Dolent

La neteja dels torrents i boscos

Molt bo

Bo

Dolent

L’activitat econòmica del municipi

Molt bo

Bo

Dolent

La integració social d’immigrants

Molt bo

Bo

Dolent

La protecció dels espais naturals

Molt bo

Bo

Dolent

L’estat del litoral i les platges

Molt bo

Bo

Dolent

L’estat del fons marí

Molt bo

Bo

Dolent

El trànsit i la circulació

Molt bo

Bo

Dolent

El transport públic

Molt bo

Bo

Dolent

La peatonització dels carrers

Molt bo

Bo

Dolent

La imatge del municipi

Molt bo

Bo

Dolent

El patrimoni històric artístic

Molt bo

Bo

Dolent

El paisatge de fora vila

Molt bo

Bo

Dolent

Valora d'1 (menys preocupant) a 6 (més preocupant) els següents aspectes, sempre en l'àmbit del teu municipi

El consum d'electricitat

La immigració

L'envelliment de la població

El renou del trànsit

El consum d'aigua

La quantitat de residus generats

El número de vehicles

La urbanització del sòl rústic

La disminució de l'activitat agrària

El tipus de turisme que ens visita

Altres

Saps què és l'Agenda Local 21?


No

Saps que existeix un Fòrum Ciutadà per discutir i cercar solucions als temes ambientals?


No

Estàs disposat/da en participar en foros de debat?


No

Quin grau d’implicació creus que té el teu Ajuntament en temes medi ambientals (1=poc, 6=molt)

1

2

3

4

5

6

Quines d'aquestes coses acostumes a fer normalment?

  

Evito comprar productes nocius pel medi ambient

  

Reciclo el paper, el vidre i els envassos

  

Utilitzo sempre que puc el transport públic

  

Estalvio aigua per raons ecològiques

  

Utilitzo mesures d'estalvi i eficiència energètica

  

Participo en grups ecologistes i ambientalistes

  

Comunic a l'Ajuntament si observo algun problema

  

Intent estar informat dels temes mediambientals

  

Altres

Sexe

Masculí

Femení

Estudis

Sense

Primaris

Secundaris

Superiors

Informació Opcional

Nom

Telèfon de contacte

Pots formar part del Fòrum Ciutadà, també pots fer-nos arribar els teus suggeriments, idees o opinions a través del correu electrònic mediambient@alcudia.net, o al telèfon 971897107.